DNEVNI-NAMIG→
nedelja 20. 10. 2019

Zvezde vam bodo zelo naklonjene v reševanju
družinske dinamike in pri vseh oblikah odnosov.
S svojim znanjem in modrostjo boste znali pomagati tistim,
ki so v stiski.

Za več vprašanj kontaktirajte Ireno

KLIC:

090 77 73